• İlaçlama, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon | Malatya
  • İletişim : +90 553 601 63 99

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Malatya İlaçlama

Sık Sorulan Sorular

Bu pestisitlerin, üretici firma tarafından hazırlanmış olan MSDS (Material Safety Data Sheet – Malzeme Güvenlik Kartlarının) olması gerekmektedir. Bu belgede, kullanılacak ilacın zehirlilik (toksidite) durumu, kokusu, leke bırakıp bırakmadığı, kullanılması gereken miktar… insanın göz, deri v.s organlarına verebileceği zararlar belirtilmektedir.
Halk-Çevre Sağlığı İlaçları T.C Sağlık Bakanılğınca ruhsatlandığından ambalajların üzerinde, halk-çevre sağlığı ilacı oldukları da yazılmaktadır.

Tıp ilaçlarında olduğu gibi, her haşerenin de ilacı ayrıdır. Örneğin, hamamböcekleri için uygulanan ilaç, fare mücadelesinde yarar sağlamaz..

Evet… Genel olarak dozunda kullanılmayan her pestisit(ilaç), insan sağlığına zarar verir. Haşere mücadelesinde- özellikle iç alanlarda- “TARIM İLACI” kesinlikle kullanılmamalıdır. ” HALK – ÇEVRE SAĞLIĞI” için özel olarak üretilen, T.C. Sağlık Bakanlığı`ndan onaylı pestisitler kullanılmalıdır. Bu ilaçlar dozunda ve belgeli, uzman kişilerce kullanıldığı müddetçe zararlı değildir.

Dozunda kullanılan ilaçların insan sağlığına zararı yoktur. jel metodu uygulaması yapıldığında hiçbir dolabın boşaltılmasına gerek yoktur.

Lokal-Bölgesel mücadelelerde garanti vermek, yani “bir daha haşere görmeyeceksiniz” demek her şeyden önce bilime aykırıdır. İlaca göre değişmekle birlikte, azami ilaç kalıcılığı bir ay/kırk beş gündür

Eğer evinizde emekleme çağında bebeğiniz yoksa evinizi terk etmenize gerek yoktur. Ancak her olasılığa karşı ilaçlama yapılan bölgelere yarım saat kadar temas edilmemesinde yarar görüyoruz.

CEVAP: Bir defa ilaçlama yapmakla çözüme ulaşılamaz. Haşerelerle mücadele de aynı insan hastalıklarında olduğu gibi bir tedavi süreci gerektirir. İlaçlamanın belirli periyotlarla tekrarı gerekmektedir. Bu periyot, ilaçlanacak yerin konumu, hangi işi yaptığı ve haşerenin cinsine göre haftada birden başlar… altı ayda bire kadar değişkenlik gösterebilir.
Örneğin bir apartmanda altı aylık periyotlar yeterli iken, bir gıda üretim tesisine onbeş günlük rutin kontrollerle mücadele gerekmektedir. Kemirgenlerin bol miktarda görüldüğü ulaşım ünitelerine haftalık periyotlarla müdahale gerekmektedir.

İlaçlamanın mevsimi yoktur.Hamam böceklerine karşı hayır. Yılın her mevsiminde farklı türlerin aktifliği söz konu olduğu için

Her ilacın (pestisit), T.C Sağlık Bakanlğınca belirtilmiş bulunan etkili doz ve kullanım miktarları bulunmaktadır. Bunların altına inmek, haşerelerde bağışıklık geliştirir. Üstüne Çıkmak ise insan sağlığına zarar verir.

Dezenfeksiyon

Malatya İlaçlama Fumigasyon

Haşere İlaçlama

Malatya İlaçlama Fumigasyon

Periyodik Bakım

Malatya İlaçlama Fumigasyon